Zdobené leptaním

Leptané-technika zdobenia: tzv.vyrezávanie hrotom noža kvetovaný ornament vypaľovaný, respektíve leptaný
kyselinou dusičnou.